Ψυχολογική Υποστήριξη παιδιών και εφήβων

Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών

Η πορεία προς την ενηλικίωση του ατόμου περνά από την ομαλή μετάβαση ανάμεσα στα αναπτυξιακά στάδια.  Στη διάρκεια αυτών των σταδίων συμβαίνουν διάφορες αλλαγές τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά. Πολλές φορές αυτή η μετάβαση μπορεί να δυσκολέψει  τα παιδιά αλλά και τους γονείς.  
Η ψυχολογική υποστήριξη  παιδιών αφορά στην καλύτερη διαχείριση των συναισθημάτων και των καθημερινών προκλήσεων.


Μέσω της συζήτησης, της ζωγραφιάς, του παραμυθιού και κυρίως του παιχνιδιού το παιδί «ξεκλειδώνει» τις δυσκολίες του και βρίσκει νέους τρόπους αντιμετώπισης.
Οι πιο συνηθισμένες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά είναι οι πρώτες μέρες στο σχολείο, οι φιλίες, η κοινωνικοποίηση, το άγχος, διάφορες σημαντικές αλλαγές όπως μετακόμιση, διαζύγιο γονέων, απώλεια κοντινού προσώπου,  η επιθετικότητα, οι φόβοι, η σχέση με τα αδέλφια και πολλά άλλα.
Υπάρχει η δυνατότητα ένταξης των παιδιών σε ομάδα. Οι ομάδες χωρίζονται με κριτήριο την ηλικία αλλά και το θεραπευτικό στόχο.Ψυχολογική υποστήριξη εφήβων

Η εφηβεία είναι μια περίοδος κατά την οποία  σημειώνονται πολλές αλλαγές στα παιδιά. Εκτός από τις εμφανείς εξωτερικές αλλαγές , εμφανίζονται πολλά συναισθήματα και σκέψεις που πριν δεν υπήρχαν. Το παιδί μέσα από την εφηβεία περνά από τη διαδικασία αναγνώρισης του εαυτού του και των δυνατών και αδύνατων σημείων.  Η αυτοεκτίμηση του εφήβου κλονίζεται στην προσπάθεια αναζήτησης της νέας ταυτότητας. Αυτή η διαδικασία συνοδεύεται από άγχος και φόβο για την ενήλικη ζωή.


Μέσω της συζήτησης και πολλών τεχνικών, οι έφηβοι υποστηρίζονται στην προσπάθεια αυτή και μπορούν να ελέγχουν καλύτερα τα έντονα συναισθήματα τα οποία βιώνουν.Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός

Οι επαγγελματικές επιλογές είναι ένα θέμα που αφορά όλους τους έφηβους.  Στα πλαίσια της αβεβαιότητας της αγοράς εργασίας η ενημέρωση για τις επαγγελματικές ευκαιρίες που υπάρχουν κρίνεται ορισμένες φορές αναγκαία.


Απευθύνεται σε μαθητές λυκείου που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις σχολές του μηχανογραφικού δελτίου. Μέσω της χρήσης τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων και προσωπικότητας γίνεται η κατάλληλη εξατομικευμένη ενημέρωση του μαθητή. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου.