Συμβουλευτική γονέων

Αφορά γονείς οι οποίοι θέλουν τη γνώμη κάποιου ειδικού για θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη των παιδιών.  Μέσω της συνεργασίας με τον ειδικό ενισχύεται ο γονεϊκός ρόλος και οι γονείς αναγνωρίζουν και διαχειρίζονται τις δυσκολίες του παιδιού με στόχο την βελτίωση της ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης του παιδιού.


Η διατήρηση των ορίων στη συμπεριφορά των παιδιών, οι σχέσεις ανάμεσα στα αδέλφια, η κοινωνικότητα,  η επιθετικότητα και οι μαθησιακές δυσκολίες είναι από τα πιο συχνά θέματα που προκαλούν προβληματισμό στους γονείς.


Μέσω της συζήτησης και της εφαρμογής απλών τεχνικών μπορούν να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα που θα οδηγήσουν σε μια αρμονική συμβίωση ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας.
Η συμβουλευτική γονέων γίνεται τόσο ατομικά όσο και ομαδικά με επιμορφωτικά σεμινάρια.